Novinky

ÚOHS povolil společnosti Travel Service získat výlučnou kontrolu nad ČSA

02.01.2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve zjednodušeném řízení povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů Travel Service, a.s. a České aerolinie a.s. Rozhodnutí je již pravomocné. Na základě provedeného posouzení ÚOHS dospěl k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. ÚOHS ani neuložil účastníkům spojení žádné závazky ve prospěch zachování hospodářské soutěže na dotčených relevantních trzích.

V rámci povolované transakce navýší společnost Travel Service, a.s. svůj akciový podíl na základním kapitálu společnosti České Aerolinie a.s. a získá možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Společnost Travel Service, a.s. tak dále pokračuje ve svém dlouhodobém navyšování majetkové účasti ve společnosti České Aerolinie a.s.

Tisková zpráva ÚOHS byla publikována dne 18. prosince 2017. Správní řízení o povolení spojení soutěžitelů vedl ÚOHS pod spisovou značkou S0462/2017.