Novinky

Nový zákon o platebním styku

12.01.2018

Ode dne 13. ledna 2018 nabude účinnosti nový zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který zcela nahradí dosavadní zákonnou právní úpravu a přináší také řadu změn.

Nově bude zavedena služba nepřímého dání platebního příkazu (tzv. Payment Initation Service), která umožní, aby byl příkaz k platbě prostřednictvím internetu podán jménem klienta třetí osobou, nebo služba informování o platebním účtu (tzv. Account Information Service), která spočívá v umožnění třetím osobám sdělovat informace o platebním účtu prostřednictvím internetu. Uvedené služby budou poskytovány specifickými subjekty, například bankami, družstevními záložnami apod.

Zákon také zavádí povinné silné ověření plátce při provádění online plateb a stanoví nové notifikační povinnosti ve vztahu k bezpečnosti v oblasti platebního styku. Nově dochází také ke změně v odpovědnosti uživatele platebního prostředku, kdy v případě zneužití ztracené nebo odcizené platební karty (neautorizované transakce) bude míra spoluúčasti klienta omezena ze 150 EUR na 50 EUR.