Novinky

Bezdůvodné obohacení plněním za jiného

22.03.2018

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 7. listopadu 2017, spisová značka 28 Cdo 5970/2016, zabýval předpoklady vzniku bezdůvodného obohacení plněním za jiného.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že lze uvažovat o použití skutkové podstaty bezdůvodného obohacení plněním za jiného ve smyslu § 454 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (respektive § 2991 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) v případě že ten, kdo plní majetkové hodnoty, je veden představou, že jej k tomu zavazuje právní důvod, přestože tomu tak ve skutečnosti není a jestliže podstatou jeho domnělé právní povinnosti je plnění místo třetího.

Jinými slovy, pokud vůle osoby, která plnění poskytuje, směřuje k úhradě materiálně cizího dluhu a její omyl tak spočívá pouze v myšlence, že tak učinit musí, protože ji k tomu nutí platně vzniklý závazek, ačkoli reálně odpovídající právní titul není, lze uvažovat o použití skutkové podstaty bezdůvodného obohacení plněním za jiného.