Novinky

Právní poradenství při dostavbě administrativního komplexu v Praze

05.04.2018

Advokátní kancelář Achour & Partners poskytla právní poradenství v souvislosti s dostavbou administrativního komplexu v širším centru Prahy v hodnotě cca 1,2 mld. Kč. V rámci právního poradenství jsme byli odpovědni za vypracování transakční dokumentace a poskytovali jsme související poradenství, včetně analýzy dopadů transakce z pohledu zadávání veřejných zakázek a zákona o hlavním městě Praze. Součástí právního poradenství byly i otázky spojené s aplikací některých nových institutů zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s narovnáním a postoupením smlouvy zadané v zadávacím řízení a s věcnými a obsahovými změnami smlouvy uzavřené v zadávacím řízení včetně změny využití účelu části komplexu. Součástí poradenství jsou i otázky autorskoprávní a otázky stavebního práva.