Novinky

Schválena veřejná podpora pro Českou poštu

20.04.2018

V průběhu února 2018 Evropská komise dvakrát rozhodovala o veřejné podpoře pro Českou poštu, s. p., a to v obou případech pozitivně pro příjemce podpory. Nejprve dne 2. února 2018 schválila podporu na financování provozu informačního systému datových schránek v letech 2018 – 2022; následně dne 19. února 2018 vyslovila souhlas také s podporou určenou na financování tzv. všeobecné poštovní služby v letech 2013 -2017.

Vydání obou rozhodnutí předcházel několik let trvající proces (první úkon vůči Evropské komisi byl učiněn již v létě roku 2015). Obě přijatá rozhodnutí mají z celospolečenského hlediska zcela zásadní význam, a to nejenom z hlediska výše veřejné podpory. V rámci šetření Evropské komise bylo nutné rovněž souběžně posoudit a vypořádat dvě stížnosti, které se týkaly obdobných opatření.

Podle publikované tiskové zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dostupné na http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/2391-evropska-komise-schvalila-dve-opatreni-ve-prospech-ceske-posty.html) se výše podpory v obou případech pohybuje v řádech několika miliard korun.  Na provoz informačního systému datových schránek by měl stát v pětiletém období 2018 – 2022 vynaložit přes 2 miliardy korun. U zajištění tzv. univerzální poštovní služby za celé období 2013 – 2017 se jedná o částku až 2,6 miliardy korun.

Veřejné verze obou rozhodnutí Evropské komise zatím nebyly zveřejněny a následně budou dostupné na http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/.