Novinky

Trend Report 2018

02.05.2018

Advokátní kancelář Achour & Partners se podílela na vypracování studie Trend Report 2018 vydávané Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN). Expertní studie Trend Report je kolektivním dílem členské základny ARTN a dalších odborníků z trhu nemovitostí. Jedná se o výroční odbornou zprávu o stavu českého trhu nemovitostí, která se soustředí na aktuální trendy a perspektivy této významné hospodářské oblasti. Trend Report připravují nejen pracovní skupiny ARTN, na přípravě participuje i kompletní členská základna. Vysoká odbornost, objektivita a mimořádná informační hodnota publikace Trend Report jsou dány právě jedinečnou skladbou autorského kolektivu. Poprvé byla studie Trend Report oficiálně uveřejněna v červnu 2002. Od té doby byla často citována v odborném i denním tisku a stala se klíčovou publikací v této oblasti. Vychází v limitované sérii v česko-anglické verzi. Studie je členěna do 11 základních kapitol, které odrážejí strukturu trhu nemovitostí.

Členové ARTN jsou přední představitelé developerských a investičních společností, realitních, právních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací činných na trhu, dále přední představitelé a vyšší management veřejné správy.