Novinky

K otázce nákladů řízení v bagatelních věcech

17.12.2018

Ústavní soud ČR se v nálezu sp. zn. IV. 3859/17 zabýval otázkou výše nákladů právního zastoupení v tzv. bagatelních věcech.

Ústavní soud ČR dospěl k závěru, že jedním z požadavků spravedlivého procesu podle článku 36 a násl. Listiny základních práv a svobod je ten, aby v tzv. bagatelních věcech náklady na právní zastoupení účastníka advokátem nepřesahovaly zpravidla žalovanou částku, přičemž výjimky z tohoto požadavku jsou možné jen ve výjimečných a odůvodněných případech.