Novinky

Právo na slevu z nájemného

03.01.2019

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku ze dne 11. 10. 2018, sp. zn. 26 Cdo 527/2017 vyjádřil k otázce práva na slevu z nájemného a konstatoval, že i v případě, kdy předmět nájmu nemůže být užíván způsobem sjednaným nebo přiměřeným povaze věci, nevzniká nájemci právo neplatit nájemné, a to ani částečně, pokud vadu sám způsobil nebo se na jejím vzniku podílel.

Právo na slevu z nájemného tedy nemůže nájemci vzniknout, pokud se nájemce na vzniku vady předmětu nájmu (byť pouze částečně) podílel.