Novinky

Vypořádání účastníků při odstoupení od smlouvy o dílo

19.03.2019

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí ze dne 26. září 2018, sp. zn. 32 Cdo 1340/2018, zabýval otázkou vypořádání účastníků při odstoupení od smlouvy o dílo, a to zejména výší nároku zhotovitele úprav nemovitosti na uhrazení toho, oč se objednatel zhotovováním věci obohatil.

V této souvislosti uvedený soud uzavřel, že na výši obohacení objednatele nemá vliv případné zvýšení hodnoty jeho nemovitosti v důsledku jiných okolností nespočívajících v činnosti zhotovitele při provádění díla (např. plynutí času a změna situace na trhu s nemovitostmi).