Novinky

K právnímu postavení bývalého ministra jako osoby veřejné činné

04.02.2019

Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 12. 7. 2018, čj. 22 Co 65/2018 dospěl k závěru, že pokud určitá osoba byla v minulosti představitelem vrcholné české politiky, členem vlády a navíc konkrétně zastávala funkci ministra, což obecně odůvodňuje zvýšený veřejný a tím i mediální zájem o její osobu a v rozhodné době byla pro širokou veřejnost v podstatě jednou z nejznámějších osob české politiky, je taková osoba nadále osobou veřejného zájmu a okolnost, že již nevykonává žádnou veřejnou funkci na uvedeném závěru nic nemění. Taková osoba proto obecně musí snést větší míru veřejné kritiky než ostatní občané (viz. nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 367/2003). V nálezu Ústavní soud konstatoval, že osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj. musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Je tomu tak proto, že je tím podporována a zpřístupňována veřejná diskuze o věcech veřejných a jako taková by měla být státní mocí ovlivňována jen v nezbytně nutné míře a zároveň tím stát přijímá, že jeho mocenský zásah do svobody projevu, za účelem ochrany dobrého jména jiných občanů, by měl přijít až následně, tedy jen tehdy, pokud nelze škodu napravit jinak.