Novinky

K nemožnosti vydání rozsudku pro uznání v případě žalobního návrhu s eventuálním petitem

26.02.2019

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi ve vztahu k žalobním návrhům s tzv. eventuálním petitem jednoznačně dovodil, že "v řízení o žalobě s navrženým eventuálním petitem nelze postupovat podle ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř." (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. října 2017, sp. zn. 23 Cdo 1737/2017) a tedy není možné, aby soud zaslal tzv. kvalifikovanou výzvu, která je nezbytnou podmínkou pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a OSŘ, žalovanému.

V tomtéž rozhodnutí Nejvyšší soud ČR dále dovodil, že "navrhuje-li žalobce tzv. eventuální petit, kdy primárním petitem žádá určité plnění, a až pro případ zjištění, že primárnímu petitu nebude možné vyhovět, žádá plnění uplatněné petitem eventuálním, nelze jen na základě skutkových tvrzení obsažených v žalobě výrokem rozsudku přiznat právě a jen to plnění, kterého se žalobce žalobou domáhá."