Novinky

Zásadní rozhodnutí Vrchního soudu v Praze o určení neplatnosti ujednání akcionářských smluv, na základě kterého se akcionáři zavazují zajistit, aby se jimi nominovaní členové představenstva řídili v rámci obchodního vedení jejich pokyny

20.05.2019

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací v rámci rozhodnutí spis. zn. 14 Cmo 23/2018 určil za neplatné ujednání akcionářské smlouvy, na základě kterého se akcionáři zavazují zajistit, aby se jimi nominovaní členové představenstva řídili v rámci obchodního vedení pokyny akcionářů. Formulace akcionářské smlouvy a smlouvy o výkonu hlasovacích práv, na základě které se akcionáři zavazují zajistit, aby se jimi nominovaní členové představenstva řídili v rámci obchodního vedení jejich pokyny, za jejíž porušení je stanovena smluvní pokuta, je ujednáním neplatným pro jeho rozpor se zákonem, který zakazuje dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, včetně nakládání s finančními prostředky, včetně úvěrování. Výše uvedené rozhodnutí může mít dalekosáhlé důsledky pro joint venture struktury.