Novinky

Výklad skutečné vůle jednajících podle Nejvyššího soudu

15.05.2019

Nejvyšší soud České republiky se v rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 196/2019 ze dne 27. 2. 2019 vyjádřil k výkladu vůle jednajících stran.

Nejvyšší soud konstatuje, že na rozdíl od právní úpravy v předchozím občanském zákoníku, právní úprava účinná od 1. 1. 2014 opouští důraz na formální hledisko projevu, typický pro předchozí občanský zákoník, a klade větší důraz na hledisko skutečné vůle jednajících osob. Projevu vůle je nutno přiznat takový význam, který mu zamýšlel dát jednající subjekt; rozhodujícím kritériem pro interpretaci je proto úmysl jednajícího, resp. společný úmysl smluvních stran v okamžiku uzavírání smlouvy, který má přednost před doslovným či objektivním (jazykovým) vyjádřením.