Novinky

Advokátní kancelář Achour & Partners poskytla právní poradenství významnému územnímu samosprávnému celku v souvislosti s aplikací § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů

07.06.2019

Poskytnuté právní poradenství se týká zejména rozsahu povinnosti územního samosprávného celku jako vydavatele periodického tisku poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení a reakcí na sdělení, které vyjadřují názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku o tomto územním samosprávném celku podle ustanovení § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění ("Tiskový zákon") a rozsahu povinnosti územního samosprávného celku jako vydavatele periodického tisku poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku podle ustanovení § 4a Tiskového zákona.

Achour & Partners poskytuje právní poradenství v oblasti tiskového práva, práva vysílacího, a médií veřejné služby, a to včetně zastupování v řízeních o ochranu osobnosti, střetu práva na svobodu projevu a informací a ochranu novinářského zdroje, v řízeních a sporech z Tiskového zákona, práva na odpověď a dodatečné sdělení a ochrany osobních údajů. Mezi klienty Achour & Partners v této oblasti patří např. významný veřejnoprávní subjekt zřízený zákonem.