Novinky

Nejvyšší soud se vyjádřil k závaznosti a vynutitelnosti usnesení zastupitelstva a rady obce

27.06.2019

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 5765/2017 ze dne 31. 1. 2019 je třeba rozhodnutí zastupitelstva nebo rady v majetkoprávních věcech považovat za pouhou hospodářskou dispozici a nikoliv za konstitutivní správní akt. Nemůže nabýt právní moci a může být měněno, kdykoliv je taková změna v zájmu obce. Jde o rozhodnutí, které má povahu interního aktu obce a ke své vnější závaznosti potřebuje akt dalšího orgánu obce – starosty.