Novinky

Určení míry zavinění poškozeného volnou úvahou soudu podle § 136 o.s.ř.

24.07.2019

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku sp. zn. 30 Cdo 1016/2018 ze dne 25. 4. 2019 vyjádřil k určení míry zavinění poškozeného (škůdce) volnou úvahou soudu.

Podle Nejvyššího soudu je vyloučeno na určení míry zavinění poškozeného (škůdce) aplikovat volnou úvahu soudu podle § 136 o. s. ř., jelikož předmětné ustanovení lze, z hlediska konstrukce jeho hypotézy, užít pouze za předpokladu, že základ nároku je postaven najisto, a to navíc pouze a jen ke kvantifikaci vzniklé škody (jiného uplatněného nároku).