Novinky

Ochrana soukromí osob před nenávistnými komentáři v online prostoru

07.08.2019

Evropský soud pro lidská práva („ESLP“) se ve svém rozsudku ze dne 19. března 2019 ve věci č. 43624/14 Høiness proti Norsku zabýval, mimo jiné, otázkou ochrany soukromí osob před nenávistnými komentáři v online prostoru.

Soud v daném případě, mimo jiné, posuzoval, zda zpravodajský portál zajistil dostatečnou kontrolu diskuzního fóra, kde byly pod redakčním článkem portálu uveřejněny nevhodné komentáře, které stěžovatelka, jež je v Norsku veřejně známou osobou, považovala za vážné a ponižující sexuální obtěžování.

Soud uzavřel, že opatření použitá společností provozující diskuzní fórum, která měla zabránit hanlivým komentářům nebo je odstranit, byla dostatečná, když (i) diskuzní fórum nebylo zvláště propojeno se zprávami na portálu, a tedy nemohlo být považováno za pokračování redakčních článků; (ii) společnost provozující diskuzní fórum zavedla systém moderátorů, kteří sledovali obsah fóra; (iii) diskuzní fórum bylo opatřeno tlačítkem umožňujícím čtenářům upozornit na nevhodný komentář; (iv) správci portálu reagovali rovněž na upozornění uskutečněná například e-mailem; a (v) nahlášené nevhodné komentáře byly smazány v řádech minut od jejich nahlášení a související komentáře byly odstraněny z iniciativy moderátora fóra.

Soud při celkovém hodnocení uplatněných opatření ze strany společnosti provozující zpravodajský portál a diskuzní fórum uvedl, že tato společnost a její editor jednali přiměřeně, a poskytl tak podrobný návod dostatečné kontroly diskuzních fór ze strany jejich provozovatelů.