Novinky

Ústavní soud k ukládání pokut novinářům ze strany orgánů činných v trestním řízení.

13.08.2019

Podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4037/18 by se měly orgány činné v trestním řízení vyvarovat ve vztahu k novinářům jednání, které by mohlo vyvolávat dojem, že je s novináři zacházeno jinak a přísněji než s jinými osobami.

V dané věci Ústavní soud posuzoval pokutu novináři, který se nedostavil k podání vysvětlení. Ústavní soud dospěl k závěru, že pokutu, s přihlédnutím k dalším okolnostem případu, mohl novinář důvodně vnímat jako šikanu či zastrašování. Jednalo se o investigativního novináře vyslýchaného v souvislosti s jeho činností. Podle Ústavního soudu se příliš vysoká pokuta může jevit jako pokus ovlivnit novináře, aby nevyužil svého práva odepřít informace podle tiskového zákona, a tím pádem by šlo o zásah do svobody tisku.