Novinky

Požadavky na obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti

20.08.2019

Nejvyšší soud České republiky se ve svém usnesení ze dne 27. března 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, zabýval výkladem požadavku zákona na obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti týkající se odůvodnění návrhu usnesení valné hromady.

Podle závěrů v uvedeném rozhodnutí by mělo být akcionářům bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času ze zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady v pozvánce seznatelné, (i) proč představenstvo navrhuje, aby valná hromada o dané záležitosti rozhodla; a (ii) proč se tak má stát navrhovaným způsobem.

Nejvyšší soud České republiky v tomto ohledu uzavřel, že za dostatečné zdůvodnění nelze považovat sdělení, že rozhodování o dotčené záležitosti spadá do působnosti valné hromady, ani paušální odkaz na rozsáhlé dokumenty obecné povahy, z nichž akcionáři nemohou získat potřebné informace v nezbytném rozsahu bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času.