Novinky

Využití předkupního práva nájemce bytu k jednotce podle § 1187 odst. 1 o. z.

30.08.2019

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 1850/2017 ze dne 30. 5. 2019 nemůže nabídku na využití předkupního práva k jednotce při jejím prvním převodu podle § 1187 odst. 1 o. z. nájemce bytu platně přijmout po ukončení nájemního vztahu, a to bez ohledu na to, že šestiměsíční akceptační lhůta dosud neuplynula.