Novinky

Vrchní soud v Praze přiznal neobvyklou výši finanční satisfakce za porušení práva na ochranu osobnosti

27.08.2019

Vrchní soud v Praze přiznal finanční satisfakci ve výši čtyř milionů korun jako odčinění nemajetkové újmy vzniklé v důsledku uveřejnění článku vydavatelstvím Bauer Media, který zásadním způsobem zasáhl do osobnostních práv žalobkyně, konkrétně její pověsti a cti. Obsahem článku bylo nepravdivé tvrzení o existenci mileneckého poměru žalobkyně v době, kdy jí umíral manžel. Vrchní soud v Praze neobvyklou výši přiměřeného zadostiučinění odůvodnil neobvyklou intenzitou zásahu. V této souvislosti upozorňujeme na to, že v rozhodovací praxi soudů byly v obdobných případech doposud přiznávány značně nižší částky. Výše uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze tak může představovat přelomové rozhodnutí v problematice výše finanční satisfakce za neoprávněné zásady do osobnostních práv člověka v mediálním prostředí.