Novinky

Posuzování podjatosti kandidáta na předsedajícího rozhodce

18.11.2019

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 23 Cdo 926/2019, ze dne 26. 7. 2019 platí, že jestliže předmětná advokátní kancelář sice v minulosti poskytovala právní služby jednomu z účastníků rozhodčího řízení, ovšem tyto služby nesouvisely s předmětným rozhodčím řízením, ani je neposkytoval přímo kandidát na předsedajícího rozhodce osobně, nemohla sama skutečnost, že kandidát v minulosti působil u stejné advokátní kanceláře, založit vztah mezi kandidátem a účastníkem natolik intenzivní, aby bylo možné usuzovat na kandidátovu podjatost.