Mediace

Mediace

Poskytujeme komplexní služby v oblasti mediace jako jednoho z alternativních způsobů řešení sporů, jehož cílem je dosažení dohody stran za asistence nestranné a nezávislé osoby (mediátora). Ten vede strany v průběhu mediace k tomu, aby se dohodly na řešení jejich sporu. Mediace je konsenzuální způsob narovnání sporů, kdy účast na mediaci je pro strany dobrovolná a mohou ji kdykoliv ukončit.

Provádíme mediace v celé řadě odvětví, a to od bankovnictví, přes stavebnictví, až po informační technologie. Máme zkušenosti z mediace sporů z investic, sporů mezi společníky, členy orgánů obchodních korporací i z klasických zaměstnaneckých sporů.

Klíčovou roli v mediaci hraje osoba mediátora. Služby v oblasti mediace zajišťujeme prostřednictvím zapsaného mediátora, případně prostřednictvím zapojení dalších odborníků (renomovaných specialistů na konkrétní problematiku) do mediačního procesu. V návaznosti na základní pravidla upravená zákonem č. 202/2012 Sb., zákonem o mediaci, nastavujeme mediační jednání tak, aby zaručovalo maximální ochranu informací. Výsledné řešení je vždy plně pod kontrolou stran sporu.

Mediace je velmi efektivní a rychlý způsob řešení sporů, kdy prétorský smír uzavřený před zapsaným mediátorem lze povýšit na exekuční titul do jednoho měsíce postupem podle § 67 odst. 2 občanského soudního řádu za soudní poplatek 500 Kč.


Zpět