CSR

Vnímáme naši sociální odpovědnost ve vztahu ke společnosti a veřejnosti. Jsme aktivními partnery kulturních a vzdělávacích událostí, včetně mezinárodních konferencí, sponzorujeme vzdělávací, kulturní a sociální projekty. Jsme sponzory celé řady dobročinných organizací.