Partnerství

Partnerství

KONCERT K POCTĚ JOSEFA SUKA

Achour & Partners se stala partnerem "Koncertu k poctě Josefa Suka", který se uskutečnil pod záštitou Městské části Praha 1. Pravnuk Antonína Dvořáka a vnuk skladatele Josefa Suka, legendární houslista Josef Suk, patří k nejvýraznějším osobnostem hudebního světa 20. století. Jeho způsob hry a zejména interpretace skladeb českých mistrů ovlivnila několik generací hudebníků a i v současnosti jsou jeho nahrávky považovány za nepřekonatelné. "Koncert k poctě Josefa Suka" byl poděkováním umělců za možnost hrát s tímto geniálním umělcem.

Na koncertu vystoupil špičkový umělecký soubor "Adamus Ensemble". Iniciátorem založení tohoto souboru je Jan Adamus, přední český hobojista a dirigent. Vychází ze svých dlouholetých zkušeností a ze spolupráce s nejlepšími domácími i zahraničními umělci. Především je to Josef Suk, se kterým se podílel na interpretaci Bachova a Vivaldiho "Dvojkoncertu pro housle a hoboj" na Mezinárodním festivalu Pražské jaro. Vrcholem jejich spolupráce byla nahrávka "Barokní houslové a hobojové koncerty" pro Supraphon. Také smyčcová část souboru se umělecky vyvíjela pod vlivem osobnosti Josefa Suka, jeho interpretačního mistrovství, daného také rodovou tradicí - dědečkem houslisty byl žák a zeť Antonína Dvořáka, skladatel Josef Suk. Kouzlo osobního kontaktu s Josefem Sukem při společné práci na vytváření interpretace a tónové kultury, jež byla mistrovou ve světě nejvíce uznávanou kvalitou, je předpokladem, že umělci sdružení v tomto souboru budou přímými pokračovateli specifické sukovské strhující muzikality.


TINA B

Jsme stálým partnerem festivalu moderního umění TINA B. Tato jedinečná umělecká událost - festival současného umění TINA B. prezentuje umělecká díla takřka z celého světa zpracovaná novými způsoby a neotřelými uměleckými technikami zejména z oblasti nových médií, light artu, video artu, performance ad. Výstavy festivalu TINA B. se konající v neobvyklých lokalitách v historickém centru Prahy, každoročně přilákají tisíce návštěvníků a hlavní město České republiky se na několik týdnů promění v Mekku moderního umění. Název je anglickou zkratkou 'This Is Not Another Biennial', tedy 'Toto není další bienále', a má evokovat smyslnou a záhadnou ženu – patronku festivalu s neustále se měnící vizáží. Festival moderního umění TINA B. se opakovaně koná za podpory Ministerstva kultury České republiky a Hlavního města Prahy. Tento festival podporujeme rovněž v rámci právních služeb pro bono.


VÝSTAVA AMEDEO MODIGLIANI

Byli jsme partnerem unikátní výstavy díla světoznámého italského malíře a sochaře počátku dvacátého století Amedea Modiglianiho (1884-1920). Výstava byla pořádána Galerií Vernon ve spolupráci s Obecním domem a.s. Výstava AMEDEO MODIGLIANI obsahovala díla zapůjčená z veřejných i soukromých sbírek z různých zemí, například z Izraelského muzea z Jeruzaléma, Estorick Collection v Londýně, ze sbírky současného moderního umění Studio Guastalla v Miláně a dále ze soukromých sbírek z Německa či Ameriky. Díky spolupráci s archivem Modigliani Institut Archives Légales v Římě byly také vystaveny originální dokumenty vykreslující život Amedea Modiglianiho na začátku 20. století. V rámci výstavy byla prezentována i umělecká díla slavného českého umělce Františka Kupky. Projekt byl zrealizován pod záštitou ministra kultury České republiky a pod záštitou Hlavního města Prahy.


Zpět