Pro bono

Pro bono

Poskytujeme pro bono právní poradenství neziskovým organizacím, zejména spolkům, obecně prospěšným společnostem, církvím a nadacím. Pomáháme začínajícím podnikatelům ve společensky odpovědných projektech.


      


Zpět