Spolková činnost

Spolková činnost

Naši právníci jsou členy mezinárodních organizací (např. International Bar Association), vědeckých spolků, obchodních komor a asociací.

Vysoká úroveň znalostí a odbornosti právníků Achour & Partners je oceňována také při činnosti stavovské obce v rámci členství v kárné komisi České advokátní komory a členství v Asociaci pro rozvoj trhu nemovitostí a v Asociaci pro kapitálový trh.


Zpět