Věcná práva: Podzemní stavby se samostatným účelovým určením

Podzemní stavba se samostatným účelovým určením by tedy sice mohla naplňovat kritéria pro to, aby byla považována za součást jiné

Číst více

Transakční praxe: Právo stavby z pohledu vlastníka pozemků

Vždy bude namístě žádat, aby uchazeč sdělil konkrétní členy svého projektového týmu. Zároveň bude nezbytné stanovit, v jakém rozsahu budou do

Číst více

Stavební právo: Souhlas podle § 184a stavebního zákona v případě spoluvlastnictví

Podle § 1128 odst. 1 Občanského zákoníku o běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů. Povinnost předložit souhlas podle

Číst více

Stavební právo: Souhlas vlastníka pozemku či stavby dotčené zamýšleným stavebním záměrem jiné osoby podle § 184a Stavebního zákona

Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření

Číst více

Zajištění věřitelovy pohledávky zajišťovacím převodem práva

Zajišťovací převod práva je druhem věcného zajištění, kdy se svou povahou blíží zástavnímu právu, ovšem oproti zástavnímu právu je více

Číst více

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies