Transakční praxe: Vybrané motivy přeměn obchodních společností

Ekonomické subjekty volí Přeměny většinou z transakčních důvodů, protože chtějí provést transfer jmění. Na základě přeměn obchodních společností [1] („Přeměny“) dochází

Číst více

Autorské dílo a práva vlastníka stavby

Autorský zákon prostřednictvím § 38d upravuje zákonnou licenci k dílům architektonickým a reflektuje tak zásadu účelovosti užití stavby, která zpravidla slouží

Číst více

Transakční praxe: Právo zásahu (step-in right) v českém právu

Step-in right, někdy tzv. právo zásahu, není v právním řádu České republiky definováno a upraveno jako samostatný právní institut, obecně se

Číst více

Náhrada za vyvlastnění: Aktuální praxe a trendy

Náhrada za vyvlastnění se v zásadě stanovuje na základě ceny obvyklé podle znaleckého posudku. Cena obvyklá by tak měla vyjadřovat hodnotu majetku.

Číst více

Koncese podle českého práva: Právní úprava koncesí

Koncese se od veřejných zakázek, které nejsou koncesemi, odlišují dvěma hlavními znaky: (a) protiplněním, které spočívá zcela nebo zčásti v právu

Číst více

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies