Pracovní prostředí

Pracovní prostředí

Vytváříme kolegiální a přátelské pracovní prostředí se silnou týmovou spoluprací. Zakládáme si na liberální otevřené komunikaci uvnitř kanceláře. Činnost každého člena týmu je důležitá a oceňována. Vnímáme důležitost osobního respektu vůči sobě navzájem. Senioritu chápeme pouze jako vyšší zodpovědnost a vyšší míru intenzity pracovního nasazení.

Klademe důraz na trvalý odborný a osobní rozvoj a soustavné vzdělávání, včetně prohlubování praktických zkušeností.


Zpět