Monika Selvičková

Právní oblasti

Mgr. Monika Selvičková

Kontakt

T   +420 270 006 111
E   monika.selvickova@achourpartners.com

Monika Selvičková má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb při jednáních o mimosoudním řešení sporů, včetně narovnávání a soudním smírů. Dále se zabývá problematikou pracovního práva a problematikou správního a trestního práva.

Monika je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před zahájením spolupráce s Achour & Partners působila jako právník a vedoucí oddělení v Kriminalistickém ústavu Praha; následně jako právník a metodik ve specializovaných útvarech Policie České republiky s celostátní působností. Byla členkou poradní komise policejního prezidenta.

Monika působí zároveň jako zapsaná mediátorka podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).