Novinky

Advokátní kancelář Achour & Partners poskytuje právní poradenství v oblasti insolvenčního práva, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení.

17.06.2021

Advokátní kancelář Achour & Partners poskytuje právní poradenství členovi mezinárodní skupiny společností v oblasti insolvenčního práva. V rámci právního poradenství jsou posuzovány možnosti vedení hlavního a vedlejšího insolvenčního řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení, je řešena možná koordinace s případným insolvenčním řízením jiného zahraničního člena skupiny a jsou konzultovány další aspekty situace, včetně způsobů řešení případného úpadku při maximálním zohlednění zájmů všech zúčastněných stran.

Advokátní kancelář Achour & Partners v rámci právního poradenství rovněž poskytuje klientovi podporu při přípravě nezbytné dokumentace, při koordinačních jednáních se zástupci zahraničních členů skupiny či při jednáních s dalšími významnými zainteresovanými subjekty, zejména financujícími bankami, a rovněž při nastavení soukromoprávní roviny vztahů s jednotlivými věřiteli.

JUDr. Bc. Kristýna Zakouřilová
T   +420 270 006 111
E   
kristyna.zakourilova@achourpartners.com

Kristýna Zakouřilová se specializuje na oblast práva občanského a obchodního. Kristýna poskytuje právní poradenství zejména v oblasti práva smluvního, právních vztahů k nemovitostem a v oblasti soudních sporů. Kristýna byla členem týmu právních poradců, který poskytoval právní poradenství při významných mezinárodních a vnitrostátních soudních a rozhodčích řízeních. Účastnila se rovněž významných transakcí v oblasti akvizic tuzemských obchodních společností.