Výpis článků

Ostatní

Právní poradenství společnosti Centrum Palmovka, a.s., k možnostem nakládání s autorskými právy k projektové dokumentaci v souvislosti s výstavbou projektu Centrum Nová Palmovka. Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s posuzováním smluv na pronájem reklamních ploch na území hlavního města Prahy. Komplexní právní audit licenčních smluv filmové distribuční společnosti v souvislosti se vstupem investora do společnosti. Právní poradenství vydavateli odborné literatury v souvislosti […]

Trigema, a.s.

Právní poradenství přední české developerské a stavební skupině Trigema s vybranými aspekty nakládání s právy duševního vlastnictví.

Czech Turism

 Právní poradenství pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism v souvislosti s komunikační kampaní České republiky pod značkou Česko – země příběhů na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015. Právní poradenství pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism v souvislosti s nákupem vysílacího času v jednotlivých televizích v České republice a Slovenské republice pro odvysílání reklamních sdělení.

Lidl Česká republika v.o.s.

Právní poradenství evropskému maloobchodnímu řetězci Lidl v souvislosti s uzavíráním smluv s výkonnými umělci zejména pro oblast rozhlasových a televizních spotů nebo jiných obdobných záznamů. Právní poradenství evropskému maloobchodnímu řetězci Lidl v souvislosti s marketingovými a komunikačními kampaněmi v České republice a v zahraničí zaměřenými na celkovou podporu podnikatelské činnosti řetězce, včetně právního rámce vytvoření reklamních spotů, obrazových a zvukových záznamů a ostatních komunikačních prostředků, a s realizační částí […]