Výpis článků

Následky simulovaného uzavření smlouvy

Nejvyšší soud České republiky se v rozsudku sp. zn. 21 ICdo 95/2019, ze dne 28. 5. 2021, vyjádřil k otázce simulovaného právního jednání. Podle právního názoru Nejvyššího soudu právní jednání, jehož strany pouze předstírají vůli uzavřít smlouvu a jejich projev vůle pro chybějící vážnost projevené vůle nesměřuje k vyvolání právních následků, které jsou s předstíraným projevem vůle spojeny, je zdánlivým (nicotným) právním […]

Ostatní

Zastupování významné společnosti v oblasti ochrany osob a zabezpečení majetku při nastavení kompletní pracovněprávní agendy. Právní poradenství významnému českému developerovi v souvislosti s vypracováním vzorové pracovněprávní dokumentace, včetně smluv pro management a vnitřních předpisů zaměstnavatele. Právní poradenství významnému sektorovému zadavateli v souvislosti s posouzením odpovědnosti managementu a vedoucích zaměstnanců z realizovaných investičních transakcí. Právní poradenství pro významného ruského výrobce vzduchotechniky v souvislosti s pracovněprávními předpisy České republiky […]

Lidl Česká republika v.o.s.

Právní poradenství evropskému maloobchodnímu řetězci Lidl v souvislosti s vybranými aspekty pracovního práva.

STRABAG Property and Facility Services a.s.

Právní poradenství společnosti STRABAG Property and Facility Services v souvislosti s pracovněprávní agendou.

Josef Carda

Josef Carda

Josef Carda má rozsáhlé zkušenosti z poskytování právního poradenství ve všech oblastech sporové agendy a rozhodčího řízení a z vedení komplexních obchodních sporů. Josef poskytuje právní poradenství významným korporacím a finančním institucím, privátním investorům, jakož i orgánům státní správy a mezinárodním organizacím. Josef má značné zkušenosti z poskytování právního poradenství v rozsáhlých nemovitostních transakcích. Josef ve velké míře zastupuje klienty při akvizicích a nakládání s nejrůznějšími druhy […]

Pracovní právo

Poskytujeme pro zaměstnavatele komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva. Naše poradenství se soustředí zejména na problematiku úpravy pracovního poměru, odměňování zaměstnanců, vypracování vzorové i individuální pracovněprávní dokumentace, smluv pro management, pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele. Máme rozsáhlé zkušenosti s problematikou povinností zaměstnavatele při zajištění pracovních podmínek zaměstnanců, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany osobních údajů zaměstnanců a rovného zacházení […]

Odměňování zaměstnanců vykonávajících práci v rozdílných regionech

Nejvyšší soud České republiky se vyslovil k otázce  odměňování zaměstnanců u téhož zaměstnavatele v různých regionech. Podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3955/2018, ze dne 20. 7. 2020 nejsou z hlediska zásady rovného odměňování podle ustanovení § 110 zák. práce pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o stejnou práci nebo o práci stejné hodnoty, významné (nepředstavují komparační kritérium ve smyslu […]

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies