Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance

BANKOVNICTVÍ

Naše právní služby zahrnují komplexní právní poradenství ve věcech regulace bank a ostatních úvěrových institucí, právní poradenství bankám ve finančních obtížích, revizi a úpravu standardní klientské smluvní dokumentace bank, zastupování bank a ostatních úvěrových institucí při poskytování financování, včetně vyjednání a přípravy příslušné smluvní dokumentace, a komplexní servis při vymáhání pohledávek z úvěrových smluv.

Poskytujeme právní poradenství veřejně obchodovatelným společnostem. Zastupujeme klienty při nabídkách převzetí, včetně řízení před Českou národní bankou. Máme zkušenosti z právního poradenství investičním společnostem, včetně zastupování před Českou národní bankou v záležitostech regulace a compliance. Poskytujeme právní poradenství obchodníkům s cennými papíry, ratingovým agenturám a ostatním subjektům na kapitálovém trhu.

FINANCE

Právní služby v oblasti financování zahrnují komplexní zastupování klientů při získání financování, včetně vyjednání či revize příslušné smluvní dokumentace a přípravy zajišťovacích instrumentů v souvislosti s poskytnutím financování. 

Poskytujeme právní poradenství při refinancování existujících úvěrových struktur, vyjednání a přípravě smluvní dokumentace a navržení optimálních struktur vnitroskupinového financování, včetně systému správy hotovosti (cash management scheme, netting a hedging).


Zpět