Soutěžní právo

Soutěžní právo

Poskytujeme poradenství v oblasti soutěžního práva zejména při transakcích v oblasti fúzí a akvizic při spojování soutěžitelů.

Naše právní služby zahrnují zejména strukturování transakcí z pohledu soutěžního práva a hospodářské soutěže, zastupování při jednáních a správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zastupování před Evropskou komisí, řešení sporů souvisejících se zneužíváním dominantního postavení a řešení sporů ze smluv, které mohou narušovat hospodářskou soutěž. 

Poskytujeme specializované právní poradenství pro jednotlivé sektory, zejména ve stavebnictví, bankovnictví, energetice, telekomunikacích, dopravě a v automobilovém průmyslu. Máme zkušenosti s řízeními o udělení imunity na základě programů leniency, řešení problematiky významné tržní síly, poradenství v otázkách nekalé soutěže a zastupování ve sporech vyplývajících z nekalé soutěže, včetně řízení o nařízení předběžných opatření a výkonu rozhodnutí a poradenství v otázkách veřejné podpory.


Zpět