Tzv. jiný důležitý zájem při nakládání s majetkem hlavního města Prahy

HMP může nakládat s majetkem i méně výhodněji, je-li taková dispozice obhajitelná důvody hodnými zvláštního zřetele a může upřednostnit rovněž další

Číst více

Veřejná podpora

Veřejná podpora bývá trochu opomíjenou právní oblastí, možná i proto, že je upravena skoro výhradně na úrovni Evropské unie. Neměla by

Číst více

Prohlášení a ujištění v akvizičních transakcích

Prohlášení a ujištění jsou nástrojem, který prodávající nebo kupující používá v M&A  transakcích a jsou typická pro anglosaský právní svět,

Číst více

Soudní řízení za účelem stanovení povinnosti státu přijmout dostatečná opatření ke snižování emisí skleníkových plynů (klimatická žaloba)

Soudní řízení za účelem stanovení povinnosti státu přijmout dostatečná opatření ke snižování emisí skleníkových plynů je velmi aktuálním právním tématem dotýkajícím

Číst více

Příslušnost soudů České republiky ve věci nemajetkové újmy z nekalosoutěžního jednání VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Nejvyšší soud České republiky se v usnesení sp. zn. 30 Cdo 3189/2019, ze dne 29. 4. 2021 vyjádřil k otázce příslušnosti českých soudů ve

Číst více