Náhrada za vyvlastnění: Aktuální praxe a trendy

Náhrada za vyvlastnění se v zásadě stanovuje na základě ceny obvyklé podle znaleckého posudku. Cena obvyklá by tak měla vyjadřovat hodnotu majetku.

Číst více

Koncese podle českého práva: Právní úprava koncesí

Koncese se od veřejných zakázek, které nejsou koncesemi, odlišují dvěma hlavními znaky: (a) protiplněním, které spočívá zcela nebo zčásti v právu

Číst více

Prohlášení a ujištění v akvizičních transakcích

Povaha prohlášení a ujištění v českém právu není definována ani dosud jednoznačně chápána. Prohlášení a ujištění jsou určitá jednostranná prohlášení (konstatování), které jsou

Číst více

Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal): Právní povaha, hlavní cíle a strategie

Green Deal byl představen formou sdělení Komise a jako nová základní strategie EU se řadí se stanovisky, doporučeními, pokyny a

Číst více

Tzv. jiný důležitý zájem při nakládání s majetkem hlavního města Prahy

HMP může nakládat s majetkem i méně výhodněji, je-li taková dispozice obhajitelná důvody hodnými zvláštního zřetele a může upřednostnit rovněž další

Číst více

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies