Richard Cuřín

Mgr. Richard Cuřín

Kontakt

T   +420 270 006 111
E   richard.curin@achourpartners.com

Richard Cuřín se specializuje zejména na oblast práva nemovitostí, soudních sporů, práva daňového a práva trestního.

Richard má rozsáhlé zkušenosti v oblasti litigací, rozhodčího řízení, daňového práva, přípravy transakčních dokumentů a obecné právní praxe.

Richard je absolventem Právnické fakulty Západočeské university. Po ukončení studia do roku 2006 pracoval na Finančním ředitelství v Praze, kde se zabýval daňovou problematikou. Od roku 2011 působí jako advokát. Richard je zapsaným advokátem u České advokátní komory.