Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí pořádá diskusní setkání s názvem "10 let účinnosti občanského zákoníku". Toto diskusní setkání se zaměří především na problematiku věcných práv.

Hlavním hostem tohoto diskusního setkání bude doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

V rámci diskusního setkání budou diskutovány dosavadní zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku, otázka ochrany vlastnického práva a spolehlivost zápisu v katastru nemovitostí, nabytí věci zapsané ve veřejném seznamu v případě nesouladu reálného a zapsaného stavu, odlišnost vlastnictví pozemků a na nich zřízených staveb, zákonné předkupní právo. Dojde rovněž ke zhodnocení dosavadní aplikační praxe a hlavních judikatorních závěrů Nejvyššího soudu České republiky v oblasti věcných práv.

Diskusní setkání se uskuteční dne 18. dubna 2024 v Praze.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je neziskové občanské sdružení. Členové ARTN jsou přední představitelé developerských a investičních společností, realitních, právních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací činných na trhu, dále přední představitelé a vyšší management veřejné správy a zástupci vysokých škol. Díky rozmanité členské základně představuje ARTN seskupení jedinečné svou univerzální kompetencí, které v tomto smyslu nemá v České republice obdoby.

Více informací na www.artn.cz

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies