Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti financování, včetně zastupování klientů při poskytování či získání financování, vyjednávání či revize smluvní dokumentace a přípravy zajišťovacích instrumentů.

Působíme jako poradci v oblasti financování obchodním společnostem i jiným subjektům ve všech průmyslových sektorech při financování za různým účelem, včetně provozních a investičních úvěrů, akvizičního financování, financování výstavby nemovitostních projektů. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektového financování a financování výstavby infrastruktury, včetně dopravní infrastruktury. Působíme jako poradci předních bank a finančních institucí v souvislosti s různými druhy financování, včetně syndikovaných úvěrů.

Poskytujeme právní poradenství při refinancování existujících úvěrových struktur, vyjednání a přípravě smluvní dokumentace a navržení optimálních struktur vnitroskupinového financování, včetně systému správy hotovosti (cash management scheme, netting a hedging).