Poskytujeme komplexní právní zastupování ve věcech soudních sporů včetně zastupování klientů u rozhodčích soudů a v rámci mezinárodní arbitráže.

Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů u všech stupňů soudních řízení. Hájíme zájmy našich klientů v rámci odvolacího a dovolacího řízení a řízení před Ústavním soudem a také u Soudního dvora Evropské unie.

Poskytujeme právní služby při jednáních o mimosoudním vyřešení sporů, včetně přípravy a sjednání dohod o narovnání a všech souvisejících dokumentů a soudních smírů.