V oblasti práva veřejných zakázek disponujeme rozsáhlým odborným zázemím, praktickými zkušenostmi, a to jak z hlediska vytváření zadávacích podmínek, tak i z hlediska organizace zadávacích řízení. Členové našeho týmu jsou odborníky z praxe, kteří se zabývali jak procesy zadávání veřejných zakázek, tak i aplikací zákona o veřejných zakázkách v rámci rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Máme rozsáhlé praktické zkušenosti s přípravou veškerých druhů zadávacích řízení, včetně veškeré související dokumentace. Poskytujeme rovněž odborná právní stanoviska k dílčím otázkám v rámci postupu při zadávání veřejných zakázek. 

Disponujeme rozsáhlými praktickými zkušenostmi při poskytování právních služeb sektorovým zadavatelům v souvislosti s jejich obchodní činností a investicemi do významných infrastrukturních projektů financovaných zejména z fondů Evropské unie. 

Naši klienti vystupují jak na straně zadavatelů veřejných zakázek, tak i klienti na straně uchazečů o veřejné zakázky.