Transakční praxe: Vliv stavebního a technického stavu nedokončené budovy na smluvní úpravu odpovědnosti nového zhotovitele za vady v rámci dostavby

Především, s ohledem na stav rozestavěnosti (tedy nedokončenosti) budovy a ostatních stavebních objektů by strany měly ve smluvní dokumentaci sjednat, že

Číst více

Transakční praxe: Města a architekti (složité hledání smluvních standardů)

Základním problémem je skutečnost, že někteří (nikoli všichni) architekti bohužel nezohledňují ekonomické možnosti měst jako veřejných zadavatelů a považují svoji

Číst více

Transakční praxe: Architekt versus město 1 (Garance dodržení plánovaných investičních nákladů stavby)

Na jedné straně architekti jako zhotovitelé nechtějí nést odpovědnost (včetně odpovědnosti za vady) za budoucí ekonomický vývoj, často turbulentní, a

Číst více

Transakční praxe: Postup při vydání souhlasu města se zcizením nebo zatížením nemovitých věcí v rámci zákazu zcizení a zákazu zatížení

K jedné nemovité věci může být zřízeno více věcněprávních i závazkových zákazů zcizení nebo zatížení rozdílných oprávněných ze zákazů. V případě zřízení

Číst více

Právo Evropské unie: Budoucí prodej pozemků ve vlastnictví měst za pevnou cenu z pohledu nedovolené veřejné podpory

V situacích, kdy veřejné instituce uzavřou s investory smlouvy o budoucích převodech majetkových hodnot, přičemž úhrady za majetek jsou sice stanoveny

Číst více

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Informace o cookies