Achour & Partners je nezávislou českou advokátní kanceláří, specializující se zejména na problematiku fúzí a akvizic, restrukturalizací a soudních sporů včetně rozhodčího řízení, nemovitostí a stavebního práva, kapitálových trhů a bankovnictví, hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Poskytujeme právní služby jak českým, tak nadnárodním společnostem ze všech oblastí průmyslu a obchodu, a to ve všech aspektech jejich podnikání na území České republiky a střední a východní Evropy. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední a menší podnikatelské subjekty a soukromí investoři.