Poskytujeme pro zaměstnavatele komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva. Naše poradenství se soustředí zejména na problematiku úpravy pracovního poměru, odměňování zaměstnanců, vypracování vzorové i individuální pracovněprávní dokumentace, smluv pro management, pracovních řádů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele. Máme rozsáhlé zkušenosti s problematikou povinností zaměstnavatele při zajištění pracovních podmínek zaměstnanců, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany osobních údajů zaměstnanců a rovného zacházení (zákazu diskriminace). Zabýváme se právní problematikou ochrany know-how a informací zaměstnavatele a ochranou proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců.

Provádíme komplexní pracovněprávní due dilligence zejména v oblasti pracovněprávní dokumentace zaměstnavatele a jeho vnitřních postupů se zaměřením na identifikaci potenciálních rizik a doporučení optimálního řešení.