Josef Carda má rozsáhlé zkušenosti z poskytování právního poradenství ve všech oblastech sporové agendy a rozhodčího řízení a z vedení komplexních obchodních sporů. Josef poskytuje právní poradenství významným korporacím a finančním institucím, privátním investorům, jakož i orgánům státní správy a mezinárodním organizacím. Josef má značné zkušenosti z poskytování právního poradenství v rozsáhlých nemovitostních transakcích. Josef ve velké míře zastupuje klienty při akvizicích a nakládání s nejrůznějšími druhy majetkových podílů a při významných developerských projektech. 

Josef Carda je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Josef Carda je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.