Naše kolegy motivujeme a jejich výkony hodnotíme průběžně. Nečekáme pouze na roční hodnocení, a namísto toho hledáme způsoby, jak kolegům pomoci v odborném rozvoji. Snažíme se pochopit, co naši kolegové od vzájemné spolupráce očekávají, jaká je jejich vlastní motivace a co jim vyhovuje či co jim může pomoct stát se lepšími.

Intenzivně vnímáme změnu v očekávání, zejména u mladších kolegů, kdy je vedle důvěry, respektu a zodpovědnosti požadován důraz na osobní a profesní rozvoj, na možnost dalšího konkrétního směřování, na zapojení do celkového kontextu vykonávané práce či na průběžnou zpětnou vazbu. Naši kolegové očekávají svěření náročných úkolů a naši důvěru při jejich plnění a my tuto důvěru projevujeme a poskytujeme prostor k převzetí vlastní zodpovědnosti. Důvěra a otevřená komunikace mezi našimi zaměstnanci a vedením společnosti a mezi zaměstnanci navzájem je pro nás velmi důležitá.