Poskytujeme obchodním společnostem právní poradenství v oblasti corporate governance, včetně aplikace zákona o obchodních korporacích.

Naše právní poradenství se soustředí zejména na navržení a revizi korporátních a skupinových struktur. Zahrnuje problematiku koncernového práva, právní poradenství v souvislosti se zvyšováním nebo snižováním základního kapitálu, přípravu akcionářských dohod, přípravu zaměstnaneckých motivačních akciových programů a poradenství při každodenním chodu obchodních korporací.