Gabriel Achour poskytl rozhovor Ekonomickému magazínu, ve kterém odpovídal na dotazy týkající se aktuálních právních a ekonomických trendů vývoje společnosti.